DAILĖ

LIETUVOS GINTARO APDIRBIMO MEISTRAI

  • Regina Andriekutė

  • E. Augaitytė

  • Petras Balčius

  • Jonas Balčiūnas

  • D. Baravykienė

  • Žilvinas Bautrėnas

  • A. Budrytė

  • V. Dargužas

  • Feliksas Daukantas

  • Eduardas Daukantas

  • Indrė Diržienė

  • Milda Eitmontaitė

  • Saulius Grinius

  • Genovaitė Blažytė-Guntienė

  • Feliksas Jakubauskas

  • Alfredas Jonušas

  • Laima Kėrienė

  • Solveiga Krivitienė

  • Alfredas Krivitis

  • Jonas Liukaitis

  • Eimantas Ludavičius

  • Joana Martinkienė

  • Algis Matulionis

 

 

 
  © Lietuvos dailės muziejus. ISSN 1648-8849
  © Palangos botanikos parkas
  © Žemaičių kultūros draugijos informacijos centras
  Technologinę priežiūrą atlieka UNESCO katedra Informatika humanitarams VU Matematikos ir informatikos institute

 

Atnaujinta 2013.01.18