Gintaro meistrų kūrinių parodos Lietuvos dailės muziejuje

Iliustracijos iš Palangos gintaro muziejaus archyvo

Liucijos Šulgaitės papuošalai, eksponuoti 
1972 m. rugpjūčio 4 d. muziejuje atidarytoje
 jo darbųparodoje
Dionyzo Varkalio sukurti papuošalai, eksponuoti 
1973 m. liepos 27 d. muziejuje atidarytoje jo 
darbų parodoje
     
  • Pirmoji gintaro meistrų kūrybos paroda Palangos gintaro muziejuje atidaryta 1971 m. vasario 5 d. Joje savo kūrinius eksponavo Elena Augaitytė.

  • Antrojoje parodoje (atidaryta 1971 m. birželio 5 d.) savo kūrybą pristatė palangiškiai gintaro meistrai Irena ir Feliksas Pakutinskai.

  • Trečioji paroda atidaryta 1971 m. rugpjūčio 7 d. Joje buvo eksponuojami dailininkės Albinos Vertulienės kūriniai.

  • 1972 m. sausio 8 d. atidaryta klaipėdiškių gintaro meistrų Viliaus Butvilos ir Dionyzo Varkalio gintaro dirbinių paroda.

  • 1972 m. balandžio 5 d. savo kūrinius muziejuje pradėjo eksponuoti palangiškė Regina Andriekutė.

  • 1972 m. rugpjūčio 4 d. muziejuje pradėjo veikti vilnietės dailininkės Liucijos Šulgaitės kūrybos paroda.

  • 1973 m. kovo 31 d. muziejuje atidaryta palangiškio gintaro meistro Jono Liukaičio kūrybos paroda.

  • 1973 m. liepos 27 d. surengta antroji apžvalginė Dionyzo Varkalio sukurtų gintaro dirbinių paroda.

 

 

 
  © Lietuvos dailės muziejus. ISSN 1648-8849
  © Palangos botanikos parkas
  © Žemaičių kultūros draugijos informacijos centras
  Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras

 

Atnaujinta 2016.01.04