ALBERTO ŽULKAUS PARODA „SAULĖS AKMENŲ TAKU“
skirta tautodailininko veiklos 50-mečiui

2008 m. gegužės 16 d. – rugsėjo 16 d.


Alberto Žulkaus medžio ir gintaro poema

Iškilaus lietuvių tautodailininko Alberto Žulkaus (g. 1933 m. Janapolės bažnytkaimyje, Telšių rajone) jubiliejinėje parodoje Palangos gintaro muziejuje gintaras suauga su medžiu, iš kurio įsčių ir yra išėjęs. Dievdirbys, dar vadinamas tvirtu ąžuolu Lietuvos liaudies meno alke, tarsi apsuka simbolinį ratą, gintaru it perlais paženklindamas medžio karūną. Meistro, kurio kūrybos diapazonas driekiasi nuo ištašytų kryžių, stilizuotų Užgavėnių kaukių ir baldų ligi originalių postmodernistiškų asambliažų, mažosios plastikos lauke sušvinta mažos saulės.

 

Gintaro šviesa yra pajūrio peizažo neatsiejama dalis ir dalia. Nuo sakmių ir legendų ligi „išbarstytų“ suvenyrinių šventųjų prie sudeginto Kurhauzo ji beldžiasi mums į širdis, išdidindama ir išgrynindama vietinių pajūrio gyventojų godas ir atvykėlių godumą. Gintaras įkūnija mūsų geografiją ir sykiu pats yra virtęs nuolat dalijamu kūnu. Albertas Žulkus priklauso itin retų dovanų dalintojams: jis gintarui, it poetas žodžiui eilėraštyje, atranda geriausią vietą. Šitos skulptūrėlės ir yra meistro posmai.

 

Perregimas ledas, sustingusi devintosios bangos ketera, mažytis švyturėlis audrotose debesynuose, vienuolio figūrėlė vėjyje, Eglės žalčių karalienės šešėlis, netgi sukaulėjusi kraujo puta – tiek ir dar daugiau ateina į galvą, „skaitant“ tuos posmus erdvėje, o iš tikrųjų – vieną nesibaigiančią penkiasdešimties metų ilgumo talentingo ir be galo darbštaus kūrėjo poemą. Atliepiančios širdys tai išgirsta kuo puikiausiai. Vienos iš gausių parodų tėviškėje ir užsieniuose atsiliepimų knygoje skaitome: „Albertas Žulkus yra nuostabus piršlys – jis geriausiai Žemaitijoje, o tikriausiai ir visoje Lietuvoje supiršo Gintarą ir Medį. Formos grakštumas, daug ramybės ir šilumos sutelkta šiuose mažuose tvėriniuose“.

 

Dabar tais ramybės tverais galite pasigrožėti ir Jūs.

 

Rolandas Rastauskas
 

Alberto Žulkaus medžio ir gintaro skulptūrėlės
     
     
     
     

 

 
  © Lietuvos dailės muziejus. ISSN 1648-8849
  © Palangos botanikos parkas
  © Žemaičių kultūros draugijos informacijos centras
  Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras

 

Atnaujinta 2016.01.04