PALANGOS BOTANIKOS PARKO PAUKŠČIŲ RŪŠINĖ SUDĖTIS

Parengta pagal Arūno Dirgėlos darbą „Palangos botanikos parko paukščių rūšinė įvairovė ir pasiskirstymas“. Vilnius, 1992

Palangos botanikos parko stendas
„Palangos botanikos parko gyvunija“

 

Eil. Nr.

Rūšis

Tik-rai peri

Panašu, kad peri

Retkarčiais užklysta

Regulia-
riai užklysta

Porų sk. IV-V   V-VI

Paukščių kiekis proc.

1.

Pilkasis garnys (Ardea cinerea L.)

   

+

     

2.

Gulbė nebylė (Cygnus olor G.)

+

     

2            2

0,60

3.

Didžioji antis (Anas platyrhynchos L.)

+

     

94         94

22,56

4.

Muskusinė antis

+

     

3            3

0,60

5.

Pelėsakalis (Falco tinnunculus L.)

+

     

1            1

0,22

6.

Povas (Pavo cristatus L.)

       

1            1

0,22

7.

Rudagalvis kiras (Larus ridibundus L.)

     

+

   

8.

Keršulis (Columba palumbus L.)

 

+

 

+

1          1

0,22

9.

Naminis karvelis (Columba livia G.)

   

+

     

10.

Gegutė (Cuculus canorus L.)

+

       

0,12

11.

Naminė pelėda (Stix aluco L.)

 

+

   

1           1

0,22

12.

Čiurlys (Apus apus L.)

     

+

 

0,6

13.

Didysis genys (Dendrocopos major L.)

+

     

6          4

1,08

14.

Vidutinis genys (Dendrocopos medius L.)

 

+

   

1          1

0,22

15.

Juodoji melata (Dryocopus martius L.)

   

+

 

1          1

0,12

16.

Šelmeninė kregždė (Hirundo rustica L.)

     

+

2          1

0,22

17.

Langinė kregždė (Delichon orbica L.)

+

     

5         3

0,72

18.

Dirvinis vieversys (Alauda arvensis L.)

   

+

 

1

 

19.

Geltonoji kielė (Motacilla flava L.)

   

+

 

1

 

20.

Baltoji kielė (Motacilla alba L.)

+

     

7            5

1,32

21.

Varnėnas (Sturnus vulgaris L.)

+

     

12          7

1,68

22.

Varna (Corvus cornix L.)

 

+

   

5,5       5,5

1,32

23.

Kranklys (Corvus corax L.)

+

     

1            1

0,22

24.

Karetaitė

+

     

4            2

0,48

25.

Tošinukė (Hippolais icterina V.)

 

+

   

6          7,5

1,8

26.

Raiboji devynbalsė (Sylvia nisoria B.)

 

+

   

-            1

0,22

27.

Juodgalvė devynbalsė (Sylvia atricapilla L.)

+

     

11        11

2,64

28.

Sodinė devynbalsė (Sylvia borin Bod.)

 

+

   

3           4

0,96

29.

Rudoji devynbalsė (Sylvia commuris Latn.)

+

     

8           8

1,92

30.

Pilkoji devynbalsė (Sylvia curruca L.)

+

     

4          6,5

1,56

31.

Ankstyvoji pečialinda (Phylloscopus trochilus L.)

+

     

15         12

2,88

32.

Pilkoji pečialinda (Phylloscopus collybita V.)

+

     

19         13

3,12

33.

Žalioji pečialinda (Phylloscopus sibilacrix B.)

+

     

7            7

1,68

34.

Nykštukas (Regulus regulus L.)

 

+

   

10           5

1,2

35.

Margasparnė musinukė (Fiocedula hypoleuca P.)

+

     

7            7

1,68

36.

Paprastoji raudonuodegė (Phoenicurus phoenicurus L.)

+

     

6            6

1,44

37.

Liepsnelė (Erithacus rubecula L.)

 

+

   

6,5       6,5

1,44

38.

Lakštingala (Luscinia luscinia L.)

 

+

   

6            6

1,44

39.

Smilginis strazdas (Turdus pilaris L.)

+

     

15          9

2,16

40.

Juodasis strazdas (Turdus merula L.)

+

     

40       30,5

7,32

41.

Baltabruvis strazdas (Turdus iliacus L.)

   

+

 

3

 

42.

Strazdas giesmininkas (Turdus philomelos C. L. B.)

+

     

8            6

1,44

43.

Amolinis strazdas (Turdus viscivorus L.)

+

     

8,5          4

0,96

44.

Pilkoji zylė (Parus palustris L.)

 

+

   

12           8

1,92

45.

Šiaurinė pilkoji zylė (Parus montanus Bald.)

 

+

   

12      10,5

2,52

46.

Kuoduotoji zylė (Parus cristatus L.)

 

+

   

8           6

1,44

47.

Juodoji zylė (Parus ater L.)

+

     

8            8

1,92

48.

Mėlynoji zylė (Parus caeruleus L.)

+

     

16,5       11

2,64

49.

Didžioji zylė (Parus major L.)

+

     

30        22,5

5,40

50.

Bukutis (Sitta europaea L.)

+

     

6             8

1,92

51.

Liputis (Certhia familiaris L.)

 

+

   

12,5         8

1,92

52.

Naminis žvirblis (Passer domestikus L.)

   

+

 

-              8

 

53.

Kikilis (Fringilla coelebs L.)

+

     

38        31,5

7,56

54.

Svilikėlis (Serinus serinus L.)

 

+

   

10            1

0,22

55.

Žaliukė (Chloris chloris L.)

 

+

   

10,5         3

0,72

56.

Alksninukas (Spinus spinus L.)

 

+

   

12,5         4

0,96

57.

Dagilis (Carduelis carduelis L.)

 

+

   

1             1

0,22

58.

Juodagalvė sniegena (Pyrrhula pyrrhula L.)

+

     

5           7,5

1,80

59.

Geltonoji starta (Emeriza citrinella L.)

 

+

   

-              1

0,22

 

  

  ©  Lietuvos dailės muziejus,                                                                                                                                                          Atnaujinta  2010.07.13
  ©  Palangos botanikos parkas,
  © Žemaičių kultūros draugijos informacijos centras
Svetainės technologinė priežiūra: Unesco katedra humanitarams, Matematikos ir informatikos institutas