REKOMENDUOJAMI LEIDINIAI TIEMS, KAS DOMISI PALANGOS BOTANIKOS PARKU
 
Parengta pagal Stasio Stropaus knygą „Vadovas po Palangos botanikos parką“.
 Vilnius: REGNUM FONDAS, 2001

Palangos botanikos parko fragmentai. Danutės Mukienės ir Aldo Žuolio nuotraukos

 
 
1. D. Juchnevičiūtė. Palangos parkas. - V., 1972.
2. K. Labanauskas. Parkai žmonijos keliuose // Mokslas ir gyvenimas, 1983, Nr.10, p.32.
3. D. Juchnevičiūtė, E. Navys. Senųjų parkų restauravimo ir rekonstrukcijos problemos // Architektūros paminklai, t. II, p. 170.
4. V. Deveikienė, S. Deveikis, Eduardas Andrė ir Lietuva // Mokslas ir gyvenimas, 1990, Nr. 2, p. 28.
5. S. Deveikis, M. Užpelkis. Renė Andrė // Kelionės ir pramogos, 1999, Nr. 5, p.6.
6. G. Ciolek. Ogrody Polskie. - Warszawa, 1954, s. 235.
7. E. Brundzaitė, D. Juchnevičiūtė, E. Navys. Palangos parko restauratorių darbo patirtis. - V., p. 74.
8. E. Navys. Iš rekreacinių želdinių tvarkymo istorijos // Mūsų gamta, 1979, Nr.5, p.14.
9. Renė Andrė. Palangos parkas (Kuršių žemė) // Kelionės ir pramogos, 1999, Nr. 5, p. 7.
10. R. Urbanavičius. Palangos botanikos parkas // Mūsų gamta, 1983, Nr. 2, p.l3.
11. E. Benetis. Palangos parkas: Tradicijos ir tvarkymas // Statyba ir architektūra", 1983, Nr. 9, p. 10.
12. S. Markelytė. Palanga. - V., 1980.
13. R. M. Poilsiautojai palangiškių akimis // Vakarinė naujienos, 1987 06 03.
14. S. Vaineikienė. Palangos atsiminimai. - K., 1931.
15. K. Labanauskas. Kaip gyvuoja mūsų parkai. Palanga // Lietuvos paminklai, 1990 04, Nr. 1(3), p. 8.
16. A. Tauras. Mūsų parkai. - V., 1989.
17. P. Gudynas // Literatūra ir menas, 1968 11 23, p. 10. 
18.1. Končius, V. Ruokis. Palangos kraštas. - K., 1925.
19. J. Godunavičienė. ,,Ant marių krašto, Palangos miestely..." // Vakarinės naujienos, 1990 04 27, Nr. 97-98, p. 5.
20. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika, 1976 10 13, Nr. 23, p. 59.
21. B. Kviklys. Lietuvos bažnyčios. - Chicago, 1974, t.Į p. 240.
22. A. Petronis. Telaimina visą Lietuvą // Lietuvos aidas, 1993 07 28, Nr. 143, p.l5.
23. J. Godunavičienė. Birželis - vasaros pradžia // Vakarinės naujienos, 1991 06 12, Nr. 103.
24. K. Petrauskis. Grafas Tiškevičius padovanotų rūmus ir parką Palangoje, jei atgautų kitą šeimos turtą // Lietuvos aidas, 1996 08 03, Nr. 151, p. 29.
25. A. Staškevičiūtė. Klausantis ..Nakties serenadų..." // Tiesa, 1980 08 19.
26. R. Jaloveckas. Kultūros paminklų rytdiena // Statyba ir architektūra, 1980, Nr.10, p.13.
27. R. Budrys. Gintaro muziejus Palangoje // Raudonoji vėliava, 1970 06 09.
28. A. Tranyzas, V. Katinas. Palangos gintaro muziejus, - V., 1991.
29. R. Budrys. Unikalios vertybės // Mokslas ir gyvenimas, 1969, Nr. I, p. 19.
30. V. Katinas. Gintaro inkliuzai // Mūsų gamta, 1976, Nr. 6, p. 4.
31. P. Gudynas. Salėse - gintaro pasaka // Literatūra ir menas, 1970 09 09
32. Wspomnienia Žmuidzi. - Wilno, 1842, s. 112; plg.: Linksminė Prace literackie. - Wilno, 1841, s. 56.
33. B. Paukštelienė. Mano gyvenimas su Juozu Paukšteliu. - V., 1991, p. 120.
34. V. Žulkus. Birutės kalno paslaptys // Mokslas ir gyvenimas.
35. Wilkie Księstwo Litewskie. Starožytna Polska pod względem historycznym, geograficznym i statystijcznym przez M. Balinskiego i T. Lipinskiegp. - Warszawa, 1886, t. IV, s. 430.
36. T. Adomonis, K. Čerbulėnas. Lietuvos TSR dailės ir architektūros istorija. - V., 1987, t. į p. 37.
37. P. Dundulienė. Senovės lietuvių mitologija ir religija. - V., 1990, p. 169.
38. L. Kliunka. Iš žvaigždžių ir dainų // Jaunimo gretos, 1989, Nr. 7, p. 4.
39. S. Manomaitis, G. Pilaitis. Birutės kalno paslaptis // Tiesa, 1990 12 30, Nr.286, p.5.
40. V. Vaitkevičius. Senosios Lietuvos šventvietės. Žemaitija. - V., 1998.
41. T. Narbutas. Lietuvių tautos istorija. - 1935,1.1.
42. E. Gudavičius. Birutė // Gimtasis kraštas, 1988 07 07, p. 2.
43. B. Dundulis. Birutės šlovės Palangoje prasmė // Mokslas ir gyvenimas, 1985, Nr. 8, p. 22.
44. B. Dundulis. Palangos mergelė Birutė // Mokslas ir gyvenimas, 1971, Nr. 4, p.21.
45. J. R. Minajevas. Kęstučio palikuonys Rusijoje // Voruta, 1997 03 01, Nr. 9, p. 13.
46. M. Valančius. Raštai. - V., 1972, t.IĮ p. 50.
47. L. A. Jucevičius. Raštai. - V., 1959.
48. W. Mannhardt Letto - preussische Gotterlehre. - Riga, 1936.
49. J. Šliavas. Žemė ir žmogus (mašinraštis). - Žeimelis, 1978 (Saug. VIIB FI 52-15).
50. Pensionas ..Rūtelė". Vadovėlis po Palangą ir jos apylinkę. - Klaipėda, 1922, p.9.
51. K. Marčėnaitė. Ar skulptoriaus svajonė liks tik svajonė? // Kauno tiesa,
1990 10 06, Nr. 204, p. 5.
52. J. Ilskis. Statulos istorija // Dienovidis, 1997 05 23, Nr. 21, p. 10.
53. A. Mockaitytė. Ant Birutės kalno // Literatūra ir menas, 1969 08 09.
54. A. Čepys, I. Pikturna. Palanga - visų rūpestis // Kultūros barai, 1969, Nr. 11, p.66.
55. J. Bačiliūnaitė. Astronominis objektas Palangoje // Lietuvos aidas, 1990 12 13, Nr.143, p.1.
56. R. Purvinaitė. Sveikiname // Kultūros barai, 1981, Nr. 9, p. 76.
57. N. So // kolova. Birutės paminklas // Literatūra ir menas, 1965 08 14, p. 5.
58. V. Našlėnas. Figos lapas citrinmedžiui // Respublika, 1990 08 30, Nr. 198-201, p. 19.
59. J. Minkevičius. Kūryba ar epigoniškumas // Pergalė, 1972, Nr. 2, p. 140.
60. Mūsų architektūros kryptis. Atradimai ir praradimai // Statyba ir architektūra, 1981, Nr. 7, p. 8.
61. A. Mačiulis. Tikras ir netikras pinigas interjeruose // Literatūra ir menas, 1977 12 03, p.11.
62. V. Alksnionis. Deramai sutikime // Švyturys, 1990, Nr. 10, p. 23.
63. J. Markelevičius. Septynios dienos // Literatūra ir menas, 1977 01 29.
64. B. Barauskas. Palanga. Šimtmečių epizodai. - Rankraštis, 1983-1984.
65. S. Tamaševičius. Palangos ,,Ginties" alka // Žemaičių žemė, 1994, Nr. 1, p. 13.
66. S. Stropus. Vadovas po Palangos parką. Vilnius: REGNUM fondas, 2001.
67. Dailė. Lietuvos želdynų ateitis. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2001
68. Žemaičių žemė. Palangos botanikos parkui - 100 metų. 1997 m. Nr. 1(14)

  

  ©  Lietuvos dailės muziejus,                                                                                                                                                          Atnaujinta  2010.07.13
  ©  Palangos botanikos parkas,
  © Žemaičių kultūros draugijos informacijos centras
Svetainės technologinė priežiūra: Unesco katedra humanitarams, Matematikos ir informatikos institutas