PALANGOS BOTANIKOS PARKAS: FAKTAI, SKAIČIAI, DATOS

Parengė Danutė Mukienė. Nuotraukos autorės, 2003 m.

Laiptai į Jaunimo kalnelį Parko takai Laiptai, vedantys žemyn nuo Birutės kalno
 • 1935 m. sudaryta Palangos parko šiaurės rytinės dalies išplanavimo naujasis projektas.

 • 1952 m. Benjaminas Revzinas sukūrė pirmąjį Palangos parko rekonstrukcijos projektą. Jį 1954 m. pradėjo įgyvendinti Pranas Martinaitis, tačiau nebaigė. Tai buvo pirmoji parko rekonstrukcija nuo jo įkūrimo pradžios.

 • 1958 m. paskelbtas Lietuvos teritorijoje saugomų 194 parkų sąrašas. Jame įrašytas ir Palangos parkas.

 • 1960 m. gegužės 14 d. priimtas buvusios LTSR MT nutarimas „Dėl Palangos botanikos parko įsteigimo”.

 • 1960 m. rugpjūčio 22 d. Palangos miesto DŽDT sprendimu Palangos botanikos parko direktoriumi paskirtas Pranas Martinaitis, šiose pareigose dirbęs iki 1961 m. lapkričio 11 d.

 • 1962 metais kelis mėnesius Palangos botanikos parkui vadovavo Vaitekutis.

 • 1963 m. paskelbti 24 Lietuvos respublikinės reikšmės paminklai, į kurių sąrašą įtrauktas ir Palangos botanikos parkas.

 • 1963 m. rugpjūčio 24 d. parko direktoriumi paskirtas Evaldas Navys.

 • Nuo 1966 m. sausio 1 d. Palangos m. DŽDT VK potvarkiu Palangos botanikos parko direktoriumi paskirtas Kazimieras Urbanavičius, kuris nuo 1965 m. lapkričio 11 d. parke dirbo inžinieriumi-miškininku.

 • 1964 m. A. Brusokas paruošė naują parko restauracijos-rekonstrukcijos projektą.

 • 1965 m. rudenį parko pramoninės gėlininkystės padalinys perduotas KĮK Kelių eksploatacijos ruožui.

 • 1966 m. parke pradėta tiesti naujoji vandentiekio linija. Tuo pat metu buvo tvarkomas Birutės kalnas.

 • Iki 1967-ųjų pavasario užbaigtas pertvarkyti pagrindinis parko parteris, kuris po to įgavo reguliaraus išplanavimo bruožus.

 • Per 1967-ųjų uraganą parke išlaužyta apie 3 tūkst. medžių. Po audros iš parko išvežta apie 4000 kubiniai metrai vėjovartų, pašalinta apie 1500 stambių kelmų.

 • 1969 m. Komunalinio ūkio projektavimo instituto Kauno filialas paruošė parko sutvarkymo - dalinės rekonstrukcijos projektą (architektė T. Šešelgienė, dendrologė M. Lynikaitė, inžinierius V. Juodišius).

 • 1969 m. paruoštas parko centrinio tako ir prie jo esančių svarbesnių objektų dekoratyvinio apšvietimo projektas (architektas A. Paulauskas, inžinierius Z. Vaškevičius).

 • 1975-1980 metais parke įrengta centrinės dalies želdinių laistymo sistema (inžinierė L. Bujanauskienė), pastatytos parko gamybinės patalpos, oranžerija.

 • 1979 m. užbaigta parko administracinių patalpų ir šiltnamių statyba.

 • 1983 m. Palangos miesto VK sprendimu Palangos botanikos parkas perėjo Komunalinio ūkio įmonės žinion ir neteko savarankiškos įmonės statuso.

 • 1992 m. sausio 1 d. Palangos m. VK sprendimu Palangos botanikos parkui vėl suteiktas savarankiškos įmonės statusas, jos direktoriumi paskirtas Antanas Sebeckas.

 • 1994 m. Palangos miesto tarybos sprendimu šalia Birutės kalno esanti „Vaidilutės” kavinė perduota parko žinion, prie parko teritorijos prijungti plotai, besiribojantys su parku ir einantys į vakarų pusę iki pat jūros.

 • Šiuo metu parkas užima apie 100 ha plotą.

  

  ©  Lietuvos dailės muziejus,                                                                                                                                                          Atnaujinta  2010.07.13
  ©  Palangos botanikos parkas,
  © Žemaičių kultūros draugijos informacijos centras
Svetainės technologinė priežiūra: Unesco katedra humanitarams, Matematikos ir informatikos institutas