BIRUTĖS KALNO KOPLYČIA
 
Danutė Ramonaitė

Kairėje – Birutės kalno piešinys, dešinėje – Birutės kalno koplyčia XX a. pradžioje. 

 
Žinių apie Birutės kalną, jo statinius, ypač dabartinę Birutės kalno koplyčią, yra išlikę nemažai. 
Tai neogotikinio stiliaus kūrinys, ant Birutės kalno pastatytas 1869 metais pagal architekto K. Majerio projektą. Koplyčios statyba rūpinosi Palangos klebonas kunigas K. Steponavičius. 
1925 metais išleistoje knygoje „Palangos kraštas” randame ir dedikaciją šiam klebonui: „Koplicze ta stojos par proces ir rūpesnius kunega Konstantina Stapanavicziaus Palangos klebona, kuris isz tu rupesniu nutrotije svejkatą ir prisikiele ing viecznastę amžiną metuose 1870 mienese Gegužies 8 dieno”. Po to kunigas Šarkauskis pasirūpino kalno sutvarkymu, apsodino jį medžiais, įrengė laiptus.
Prieš pastatant ant kalno mūrinę koplytėlę, čia stovėjo medinė šv. Jurgio koplytėlė. Pirmoji sudegė, o antrąją nuvertė audra. Po to šį kalną ženklino didelis kryžius. 
Na, o senovėje... Senovėje ant šio kalno būta mūsų protėvių mokslinės observatorijos (išsamiau apie tai - Liberto Klimkos straipsnyje „Birutės kalnas“). 
1921 metais Palangos kraštą sugrąžinus Lietuvai, didelės iškilmės vyko ir prie Birutės kalno. Tada prie šios koplyčios buvo prikalta lentelė su užrašu „1921-III-31, dalyvaujant Lietuvos kariuomenei, palangiškių ir svečių minioms, grįžo Lietuvai Birutės ir Kęstučio dvasia gyvas buvęs Palangos kraštas”.
Šiandien koplyčią puošia septyni 1976 metais įrengti vitražai, kurių autorius - dailininkas Liudas Pocius.
liustracijos iš L.Klimkos archyvo

 

  

  ©  Lietuvos dailės muziejus,                                                                                                                                                          Atnaujinta  2010.07.13
  ©  Palangos botanikos parkas,
  © Žemaičių kultūros draugijos informacijos centras
Svetainės technologinė priežiūra: Unesco katedra humanitarams, Matematikos ir informatikos institutas