Puslapis kuriamas, informacija tikslinama

PALANGOS BOTANIKOS PARKO DARBUOTOJAI
(nuo 1960 metų rugsėjo 1 dienos)
 
Parengė Danutė Mukienė
 
Pranas Martinaitis
Viktoras Vaitiekutis
Evaldas Navys
Kazimieras Urbonavičius
Antanas Sebeckas
 
Vladimiras Valatka-1960 10 15 -
Juozas Beržanskis-1962 0412-1964 02 10(nuo 1961 metų dirbo fitopatologu).
Antanas Stankus-1965 01 25-
Steponas Pudžmys-1965 07 22 (laikinai priimtas)-
Kazimieras Urbonavičius -1965 11 15 -iki 1966
Edvardas Matiukas- 1966 05 01-1966 07 20
Vladas Buivydas-1966 05 01-1966 08 31
Jonas Stankus- 1966 09 01(priimtas laikinai)
Antanas Daukša- 1967 01 01-1969 04 03
Leonas Vaškevičius-1969 05 01(tik inžinieriaus pareigose dirbo).
Rūta Voveriūtė-Daukšienė-1969 06 01-1970 metų pradžioje išėjo auginti vaiko.
Adomas Strockis-1970 04 17(priimtas laikinai)-1970 11 31 (pervestas dirbti fitopatologu).
Jonas Riepšas-1970 11 31-1981 05 01(pervestas dirbti į Kelių eksploatacinę valdybą apželdinimo meistro pareigoms)
Rimantas Plevokas(studentas -praktikas)-1981 09 01-1981 10 15
Žanas Vitols-dirbo 1982 metais.
Andriušis Vytautas-1982 10 15(dirbo neilgai)
 
Jonas Stankus- 196(?) 1968 metais dirbo- 1969 11 01
Aleksas Tverijonas-1969 11 01-1969 11 21
Alvydas Smilgevičius-1970 02 02 -
Janina Mikutavičienė-1970 04 01- 1976 11 01, 1977 06 20- 1979.
Antanas Sebeckas-1976 11 01-
Vladas Taučius- 1979 07 01-
 
Janina Mikutavičienė- 1979 12 17-1980 06 16
Antanas Parišauskas-1980 metai
Ričardas Dargis-1981 02 15 -
Leontina Peldienė- 1981 metai
 
Kostas Gliožeris-1961 07 20-1964 12 10
Bronius Zinkevičius-1963 10 21-
Feliksas Masilionis-1965 01 07
Steponas Pudžmys- 1965 08 05 -1966 08 09
Antanas Daukša-(?)-1967 01 01
Jonas Stankus-1967 01 01-
 
Steponas Pudžmys-1961 03 08-
Feliksas Masilionis-1961 04 17-
Stanislovas Benetis-dirbo 1967-1968 metais(?)
Petras Brazauskas-1982 04 01-
 
Rūta Voveriūtė-1964 08 03, nuo 1965 09 22-vyr. gėlininkė. 1966 09 06 pervesta dirbti dekoratoriaus-techn. vadovo pareigoms. 1973 07 01-1973 08 14.
Petras Brazauskas-1966 09 06-1966 12 31(pervestas dirbti sodininko-stebėtojo pareigoms)
Petrė Šeputytė-Krošauskienė-1970 04 01-1970 05 15
Stasė Lukševičiūtė- 1970 09 01- 1970 09 30 , nuo 1971 04 05 priimta antraeilėms pareigoms
Eduardas Kolka- 1971 10-1973 03 30
Genovaitė Remelienė(laikinai)-1973 06 01
Pranas Mikutavičius-1994 03 01(laikinai)
Tania Mavikuca- 1975 metų vasarą.
Valerija Riepšienė-1975 09 01
Aldona Martinkutė-1976 11 01-
Romas Bakulaitis-1977 01 31-1977 03 01
 
Antanas Jurkus-1960 09 01-
Lidija Kulikauskienė-1960 09 01-1960 11 01
Jonas Kulikauskas-1960 09 01
Bronė Stankienė-1960 11 01-
Petras Brazauskas-1960 11 12-
Juozas Viršila- 1961 02 01-
 
Domas Strockis- dirbo 1971, 1972 metais, atleistas iš darbo 1973 07 01
 
Juozas Beržanskis-1961 02 15-1962 04 12
Barbora Balvočiūtė- 1962 04 15-
Valentina Vaitekutienė- 1963-01 01-1964 02 14
Leokadija Beržanskienė-1963 05 14-1963 08 12
Janina Lukševičiūtė- Mikutavičienė-1963 11 01, 1968-1970 04 01(buvo pervesta dekoratorės pareigoms), 1976 11 01-
Rūta Voveriūtė-1967 09 01-1967 12 16
Domas Strockis-1970 04 01-1970 04 15( perėjo dirbti inžinierium-miškininku)
Antanas Krasauskas-1970 05 01-1970 05 15(pervestas į kitas pareigas)
Bronius Matuliauskas-1970 06 01- 1970 09 01
Pranas Martinaitis-1970 09 01- 1970 10 01
Domas Strockis-1970 11 31
Antanas Sebeckas 1973 09 01 -1976 11 01 (pervestas dekoratoriaus pareigoms) , 1977 06 20-nuo 1973 05 01 dirbo mechaniku.
Larisa Kornažickaja-Urbonavičienė 1979 05 07-(?), 1980 06 02-1981 03 01
Vladas Taučius-1979 12 17-1980 metų pavasaris
Vilija Daukšaitė-Grecevičienė-1981 08 15-iki atostogų vaikams auginti.
 
Antanas Žičkus(vyr. buhalteris)-1960 09 01-1962 07 31
Albina Ramoškevičienė(dirbo puse buhalterio etato) -1962 07 02
Kazimieras Morkus(vyresnysis buhalteris) 1962 08 01- 1978 05 01
Rūta Baktytė-1980 02 29-1980 08
Angelė Vaitkevičienė (kasininkė)- 1981
Urbonavičienė Regina-1982 09 22-
 
(Nuo l960 metų rugsėjo 1 d. pagal priėmimo į darbą eilę)
 
Antanas Sabaliauskas, Stepas Pudžmys, Adomas Kaulius, Desidesijus Valachavičius, Adomas Stonkus, Jonas Krisiukėnas, Jonas Vaišė, Barbora Balvočiūtė, Bronius Zinkevičius, Janė Lukševičiūtė, Alfonsas Pakutinskas, Augustas Narmontas, Stasys Benetis, Petras Brazauskas, Stasys Ditkevičius, Pranas Švilpa, Antanas Stonkus, Kazimieras Miknius, Aleksas Atkočiūnas, Antanas Matevičius, Juozas Mednis, Aleksandras Tverijonas, Jurgis Petkus, Antanas Peteliūnas, Regina Drozdaitė, Pranas Mikutavičius, Valius Maksvytis, Pranas Jurevičius, Alvydas Smilgevičius, Viktoras Dočkus, Kęstutis Belozerevičius, Vaclava Alšauskaitė, Petras Brazauskas, Petras Kuzovas , Klemensas Drozda, Petras Jonušas, Algimantas Balsys, Antanas Jurkus, Viktoras Dočkus, Algirdas Kryževičius, Aleksas Stuokus, Leonas Vainora, Rozalija Gliožerytė, Valdas Baradokas, Elmanas Skudikas, Česlovas Minelga, Vladas Šližys, Apolinaras Kusas, Alfonsas Kubilius, Alvydas Smilgevičius, Jonas Vaišė, Vladas Smėliauskas, Romas Smilgevičius, Virginijus Turauskas, Augustas Mykolaitis, Gytis Paleckis, Domas Strockis, Edmundas Kučinskas, Antanas Žalinskas, Rozalija Gliožerytė, Petrė Vainorienė, Stasys Baužys, Antanas Petrulis, Vladas Smieliauskas, Eduardas Bražinskas, Renaldas Liaudanskas, Vladas Rudys, Edvardas Kolka, Emilija Šeputienė , Povilas Freimanas, Vladas Rudys, Eugenijus Fominas, Rozalija Gliožerytė, Antanas Žilinskas, Aleksandras Petkus, Petrė Krasauskienė, Antanas Sebeckas, Jonas Riepšas, Albinas Kunca, Emilija Šeputienė, Adolfas Jurevičius, Feliksas Tarvydas, Pranas Kubilius, Viktoras Požanovskis, Petrė Krasauskienė, Emilija Šeputienė, Petrė Vainorienė, Emilija Šeputienė, Vytautas Palubinskas, Valerija Riepšienė, Vaclovas Paleckas, Sigitas Andriukaitis, Pranas Vaitkus, Larisa Lalajona, Irena Rovnina, Larisa Pokidko, Nina Trapivskaja, Marija Lyvikaitė, Gražina Stankevičiūtė, Valerija Riepšienė, Bronius Šilanskas, Emilija Šeputienė, Valerija Riepšienė, Norberta Keženiauskaitė, Vytautas Stanius, Julija Tverijonaitė, Viktoras Kalokšauskas, Kastytis Aleknavičius, Emilija Šeputienė, Petras Smolis, Povilas Seselskis, Kostas Sungaila, Larisa Karnižinskaja, Aldona Martinkutė, Viršilas, Irena Meškauskaitė, Petras Smolis, Petrė Krasauskienė, Pranas Kairys, Antanas Kabalinas, Emilija Šeputienė, Ričardas Žanevičius, Jonas Butavičius, Pranas Kubilius, Povilas Seselskis, Jonas Kardokas, Anatolijus Tuzong, Emilija Šeputienė, Nijolė Markevičienė, Edita Turauskaitė, Larisa Karnožinskaja, Petras Smalys, Aleksandras Tvarijonas, Jonas Kavolis, Stanislavas Šeputis, Povilas Dirmeikis, Valerija Riepšienė, Antanas Sebeckis, Juozas Viršilas, Aloyzas Jonutis, Larisa Kornižinskaja, Gediminas Morkus, Larisa Kornižinskaja, Janis Niedvitis, Petras Brazauskas, Romas Bražinskas, Vytautas Kupšys, Modestas Neiman.
(Sąrašas darytas iki 1982 metų rugsėjo 6 d. Kai kurių asmenų pavardės kartojasi todėl, kad jie parke toms pareigoms buvo įsidarbinę ne vieną kartą. )
 
(1972-1983 metai)
Jonas Butavičius, Vaclovas Vainoras, Stasys Vygontas, Zenonas Breikmanas, Antanas Žabinskas, Krizostomas Mažutis, Liudvikas Polesa, Aloyzas Jonutis, Stanislovas Šeputis, Aloyzas Jonutis, Algirdas Smoljaninovas, Alfonsas Alminas, B. B. Zacharovas, Angelė Vaitkevičienė, Petras Kučinskas, Liudvikas Beniušis, Bernardas Kairys, Zenonas Žuolys, Algis Štombergas.
 
(1968-1977 metai)
Jonas Monstavičius, Edmundas Miklovas, Jonas Monstavičius, Ignas Paulauskas, Kazys Alonderis, Alvydas Smilgevičius, Valius Freimanas, Antanas Žabinskas, Leonidas Galyginas, Antanas Sebeckas, Feliksas Paulauskas, Albertas Kvedaras.
 
(1960-1961 metai)
Birutė Alminienė, Bronė Baužytė, Pranė Baltrušaitytė, Ona Galdikienė, Stasė Moncevičiūtė, Barbora Šeputienė, Danutė Vibrytė, Petras Galaginas, Salomėja Strelčiūnaitė, Ieva Numgaudienė, Karolina Butkienė, Danutė Motuzaitė, Nadežda Kastanova, Monika Ramonienė, Petrė Skvakienė, Genovaitė Pudžmienė.

  

  ©  Lietuvos dailės muziejus,                                                                                                                                                          Atnaujinta  2010.07.13
  ©  Palangos botanikos parkas,
  © Žemaičių kultūros draugijos informacijos centras
Svetainės technologinė priežiūra: Unesco katedra humanitarams, Matematikos ir informatikos institutas