VIRTUALI FOTOGRAFIJŲ PARODA

„TIŠKEVIČIŲ GIMINĖ“. II dalis

Antano Tranyzo fotoreprodukcijos
Nuotraukos iš Kretingos muziejaus, Antano Tranyzo ir LDM Palangos gintaro
muziejaus fotonuotraukų archyvų

 

Grafas Feliksas Tiškevičius ir grafienė 
Antanina Tiškevičienė su savo vaikais 
Palangos dvaro rūmų židinio menėje
Palangos grafas Feliksas Tiškevičius (1865-1932), Juozapo Tiškevičiaus sūnus Palangos grafas Feliksas Tiškevičius su žmona Antanina  Vienoje 1893 m. Antanina Tiškevičienė (1870-1952), Felikso Tiškevičiaus žmona
Palangos grafo Alfredo Tiškevičiaus vestuvės. Stovi iš kairės: Felikso broliai Janošas, Alfredas, Stanislovas ir Feliksas. Sėdi paminėtų keturių brolių žmonos Dešinėje – grafo Tiškevičiaus 
dukra Alicija 
Antanina Tiškevičienė, (1870-1952), Felikso Tiškevičiaus žmona
Palangos grafas Alfredas 
Tiškevičius vaikystėje
Grafienė Sofija Tiškevičienė su anūkais prie senojo (medinio) Palangos dvaro pastato Palangos grafai Antanina ir Feliksas
 Tiškevičiai su sūnumi Alfredu
Grafaitė Antanina Tiškevičiūtė (Felikso Tiškevičiaus dukra). Kai mirė, iš pradžių ji buvo palaidota Palangos rūmų koplyčioje, vėliau jos palaikai perkelti į senąsias Palangos kapines) Grafaitė Antanina Tiškevičiūtė (Felikso Tiškevičiaus dukra) Grafaitė Marija Tiškevičiūtė (1871-1941)
 

I dalis

 

 

 

  © Lietuvos dailės muziejus,                                                                                                                                                          Atnaujinta  2017.10.25
  © Palangos botanikos parkas,
  © Žemaičių kultūros draugijos informacijos centras
Svetainės technologinė priežiūra: Unesco katedra humanitarams, Matematikos ir informatikos institutas