VIRTUALI FOTOGRAFIJŲ PARODA

„TIŠKEVIČIŲ GIMINĖ“. I dalis

 

Antano Tranyzo fotoreprodukcijos
Nuotraukos iš Kretingos muziejaus, Antano Tranyzo ir LDM Palangos gintaro muziejaus fotonuotraukų archyvų

Nuotraukoje – Tiškevičių giminės herbas LELIWA

 

Grafas Aleksandras Tiškevičius (stovi antroje eilėje centre) su savo dvarų ūkvedžiais Iš kairės: Aleksandro Tiškevičiaus duktė Imakuliata Tiškevičiūtė, Aleksandro ir felikso Tiškevičių sesuo Marija Tiškevičiūtė, Aleksandras Tiškevičius, Aleksandro tiškevičiaus sūnus Kazimieras Tiškevičius prie Palangos Kurhauzo Grafo Aleksandro ir jo žmonos auksinių vestuvių dalyviai Kretingoje
Juozapas Tiškevičius Sofija Tiškevičienė ir jos marti Antanina Tiškevičiienė Sofija ir Juozapas Tiškevičiai
Feliksas ir Antanina Tiškevičiai. Nuotrauka iš Tiškevičių šeimos albumo Grafas Aleksandras Tiškevičius (1871-1945) Grafienė Antanina Tiškevičienė 
su vaikais
 

II dalis

 

 

 

  © Lietuvos dailės muziejus,                                                                                                                                                          Atnaujinta  2017.10.25
  © Palangos botanikos parkas,
  © Žemaičių kultūros draugijos informacijos centras
Svetainės technologinė priežiūra: Unesco katedra humanitarams, Matematikos ir informatikos institutas