KULTŪRINIO TURIZMO LIETUVOS PAJŪRYJE VYSTYMAS
 
Tekstas parengtas pagal informaciją, publikuojamą elektroninėje svetainėje „Palanga“
Kultūrinio turizmo Lietuvos pajūryje vystymas integruojantis i Europos „Gintaro kelio“ programą“. Jos tikslas - skatinti turizmo plėtrą Klaipėdos - Tauragės regione, didinti vietinio ir atvykstamojo turizmo srautus, spręsti sezoniškumo problemą, integruotis į tarptautinius turizmo plėtros projektus.
Projektą įgyvendina Palangos miesto savivaldybė, kartu su Palangos botanikos parku, Pajūrio regioniniu parku ir Palangos Gintaro muziejumi.
Projektą remia Verslo pletros fondas pagal PHARE ESS 2000 programą ,,Turizmo plėtra Klaipėdos - Tauragės regione“.
Lietuvos Gintaro kelio maršruto maršruto idėja - saugoti, puoselėti ir populiarinti Gintaro, kaip Lietuvos kultūrinio identiteto palaikymo ir Lietuvos įvaizdžio formavimo priemonę, sukurti informavimo sistemą apie gintarą Lietuvos teritorijoje, integruojant šią sistemą į Europos Gintaro kelią. 
 
Projekto tikslas - padidinti vietinio ir atvykstamojo turizmo srautus pajūryje, paskatinti Lietuvos Gintaro kelio integravimą į Europos Gintaro kelią.
 
Projekto uždavinys - kartu su Palangos miesto Botanikos parku ir Pajūrio regioninio parko direkcija pagerinti kurorto rekreacinę infrastruktūrą, sukūrti naujas bei išvystyti esamas kultūrinio turizmo atrakcijas, sukurti naujas darbo vietas Gintarokelio maršrute.
 
Projekto metu įgyvendinamos veiklos
 • Turizmo infrastruktūros gerinimas ir vystymas Palangos miesto Botanikos parko prieigose;
 • Ekspozicijos apie Gintaro istoriją įrengimas Karkleje (Pajūrio regioniniame parke);
 • Mokomųjų - demonstracinių Gintaro apdirbimo dirbtuvių bei ekspozicijos salės įrengimas Palangoje greta Botanikos parko ir Gintaromuziejaus;
 • Maršruto ,,Lietuvos Gintaro kelias“sukūrimas bei integravimas i bendrą turizmo rinką.
Projekto poveikis visuomenei
 • Projektas nekomercinis, tačiau jo ekonominis poveikis prognozuojamas visam Palangos kurortui;
 • Pažintinis - kultūrinis turizmas geriausiai garantuoja subalansuotą regiono teritorijų ekonominę ir socialinę pletrą;
 • Numatoma, kad Gintaro kelio maršrutas įtakos turistų srautų padidejimą, sezono prailginimą, praplės turistinių paslaugų pasiūlą pajūryje;
 • Projekto metu tvarkomi rekreacinės infrastruktūros objektai bus pritaikyti neįgaliesiems.
 • Palangos Botanikos parko prieigų sutvarkymas prisidės prie kurorto gamtinių - rekreacinių išteklių apsaugos.
Atlikti darbai
 • Sudaryta projekto darbo grupė;
 • Projekto metu įgyvendinamos veiklos pristatytos spaudos konferencijoje Lietuvos ir Latvijos žurnalistams, turizmo agentūroms;
 • Nuolat vietinėje ir nacionalinėje spaudoje publikuojami straipsniai apie vykdomą projektą;
 • Parengtas ,,Lietuvos Gintaro kelio“ maršrutas ruože Kuršių nerija - Klaipėda - Pajūrio regioninis parkas - Palanga;
 • Parengtas rinkodarinių priemonių planas ,,Lietuvos Gintaro kelio“ maršrutui;
 • Projekto partneris Palangos Botanikos parkas įrengė medinį taką, pritaikytą neįgaliesiems, link jūros;
 • Rangovas UAB ,,Pamario restauratorius“atliko demonstracinių Gintaro apdirbimo dirbtuvių, tualeto rekonstrukcijos bei 3 poilsio aikštelių sutvarkymo projektavimo darbus;
 • Rangovas UAB ,,NadaFocus“ suprojektavo ir pagamino 10 informacinių stendų Palangos Botanikos parkui, sukūrė turistinio maršruto logo ženklą;
 • Rangovas UAB ,,Pamario restauratorius“ pradėjo vykdyti demonstracinių Gintaro apdirbimo dirbtuvių, tualeto rekonstrukcijos darbus;
 • Rangovas UAB ,,Jereda“ pradėjo vykdyti turistinio maršruto poilsio aikštelės aplinkos sutvarkymo darbus Karklėje, Pajūrio regioniniame parke;
 • Parengta mokymo kursų programa Gintaro meistrams, pravesti 8 valandų mokymai 24 Gintaro meistrams apie parengtą maršrutą, tolimesnę projekto eigą, darbo su turistais principus, bendravimo kultūrą, bendravimo situacijas, svetingumą;
 • Parengta projekto tęstinumo paraiška „Baltijos Gintaro kelias: turizmas, amatai, paveldas“ ir pateikta į PHARE SPF 2001 programą.
Darbai, kurie dar bus įgyvendinti
 • Demonstracinių Gintaro apdirbimo dirbtuvių bei tualeto rekonstrukcija Palangoje;
 • Maršruto poilsio aikštelės Karklėje įrengimas;
 • Maršruto lankstinuko išleidimas;
 • Maršruto informacinių stendų (3 vnt.) bei informacinės meninės ekspozicijos apie Gintaro istoriją (1 vnt.) suprojektavimas ir pagaminimas;
 • Demonstracinis ,,Lietuvos Gintaro kelio“ maršruto pristatymas turizmo agentūroms, turizmo informaciniams centrams, projekto priežiūros institucijoms, vakarų Lietuvos regiono savivaldybėms.

Informacija

Išsamesnė informacija apie projektą teikiama:
Palangos miesto savivaldybes administracijoje, Ekonominės plėtros skyriuje.
Projekto koordinatorė Lina Šemetulskytė
Tel./faks. (8~460) 48 125
El. paštas
pletra@palanga.lt

 

 

  ©  Lietuvos dailės muziejus. ISSN 1648-8849
  ©  Palangos botanikos parkas
  ©  Žemaičių kultūros draugijos informacijos centras
  Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras
 
 

Atnaujinta 2016.01.04