Istorija

TEKSTAS, ĮDĖTAS Į GILZĘ PO 1993 M. ATSTATYTA 
„LAIMINANČIO KRISTAUS“ SKULPTŪRA 
 
„Laiminančio Kristaus“ skulptūrą XX a. pradžioje pastatė Palangos grafas Feliksas Tiškevičius. Autorius nežinomas.
1952-aisiais, bolševikinio vandalizmo įsisiautėjimo metais, valdžios nurodymu „Laiminantį Kristų“ nugriovė ir sunaikino.
Nepriklausomos Lietuvos atgimimo laikotarpyje Palangos visuomenė ir miesto vadovybė nutarė atstatyti „Laiminantį Kristų“ iš jos atstatymui paaukotų lėšų.
1990-1993 metais skulptūra ir postamentas buvo padaryti. Autorius - skulptorius Stasys Žirgulis. Skulptūrą liejo Kauno ketais liejykla (generalinis direktorius Evaldas Majauskas). Postamentą pagamino akmens apdirbimo meistras Adolfas Gendvilas.
1993 metų birželio mėn. 14-ąją - Vilties ir gedulo dieną - skulptūra atidengta ir pašventinta. Pašventinimo apeigas atliko Jo Ekselencija Telšių vyskupas Antanas Vaičius.
1990 metų birželio mėn. 26 dieną Palangos miesto Taryba patvirtino „Laiminančio Kristaus“ atstatymo organizacinį komitetą:
1. Raimondą Baką - pirmininkas;
2. Vitalių Litvaitį - pirmininko pavaduotojas;
3. Aldoną Šeduikienė - narė;
4. Antanas Sebeckas - narys;
5. Antanas Tranyzas - narys;
6. Edmindas Benetis - narys.
Skulptūros atstatymo iniciatorius ir organizatorius buvo Vitalius Litvaitis.
 
Palanga, 1993.05.31

Danutės Mukienės nuotrauka. 2003 m. pavasaris

 

  ©  Lietuvos dailės muziejus,                                                                                                                                                          Atnaujinta  2010.07.13
  ©  Palangos botanikos parkas,
  © Žemaičių kultūros draugijos informacijos centras
Svetainės technologinė priežiūra: Unesco katedra humanitarams, Matematikos ir informatikos institutas