MUZIEJAUS VEIKLOS PIRMASIS DEŠIMTMETIS 
(svarbiausios datos ir skaičiai)

Parengė Danutė Mukienė. Antano Tranyzo nuotraukos

^ LDM organizuotos archeologinės ekspedicijos dalyviai (iš kairės): R. Mickūnienė, V. Valatka, V. Macienė, G. Butkevičienė, N. Murelytė, A. Tranyzas, B. Tautavičienė, A. Tautavičius, A. seliava, R. Budrys

< LDM organizuotų ekspedicijų dalyvis Vitas Valatka

< Archeologinės ekspedicijos dalyviai (iš kairės); A. Tranyzas, G. Butkevičienė, P. Mickūnienė, B. Tautavičienė, V. Macienė

^ Iš kairės: B. Mickūnienė, B. Kunkulienė, R. Budrys

^ Iš kairės: V. Valatka, R. Budrys, A. Tautavičius, B. Tautavičienė

 • 1963 m. rugpjūčio 3 d. Palangos gintaro muziejų Lietuvos kultūros ministerijos pavedimu kaip savo muziejaus padalinį įkūrė Vilniaus valstybinis dailės muziejus (nuo 1966 m. - Lietuvos dailės muziejus). Ta proga 1963 m. rugpjūčio 3 d. 15 val. Palangoje, Dailininkų kūrybos namuose (tuo metu Klaipėdos g. 4), įvyko iškilmingas muziejaus atidarymas. Renginį kartu su Lietuvos dailės muziejumi organizavo Lietuvos kultūros ministerija ir Palangos miesto vykdomasis komitetas.Iš kairės: G. Butkevičienė, V. Valatka

 • Muziejaus įkūrimo iniciatorius, pirmosios ekspozicijos rengėjas, jos teminio plano autorius buvo tuo metu Lietuvos dailės muziejaus direktoriumi dirbęs Pranas Gudynas, ekspozicijos dailininkas – dabartinis Lietuvos dailės muziejaus direktorius, tuo metu dirbęs direktoriaus pavaduotoju, Romualdas Budrys, architektas – Julius Masalskis. Jie surado tuo metu gana įdomų ir iki to laiko Lietuvos muziejų praktikoje nenaudotą interjero sprendimo būdą.

 • Pirmoji muziejaus ekspozicija užėmė 96 kv. m plotą, joje buvo pateikti 478 eksponatai. 186 iš jų depozito teisėmis buvo gauta iš įvairių Lietuvos muziejų. 

 • 1963 m. muziejuje dirbo tik 3 žmonės. Vėliau, plečiantis ekspozicijos plotams, muziejaus darbuotojų skaičius padidėjo. Tarp pirmųjų Palangos gintaro muziejaus kolektyvo narių buvo budėtoja A. Mykolaitienė, salių prižiūrėtoja V. Urbonienė, technikas A. Mykolaitis.

 • Pirmojoje salėje lankytojai buvo supažindinami su gintaro istorija, senaisiais jos dirbiniais. Pristatomą muziejaus gintaro inkliuzų kolekciją sudarė 132 eksponatai. Antrojoje muziejaus salėje buvo eksponuojami geriausi gintaro dirbinių pavyzdžiai, sukurti profesionalių menininkų ir liaudies meistrų.

 • Visuomenės susidomėjimas muziejumi nuo pat jo veiklos pradžios buvo didžiulis (per pirmuosius penkis metus muziejų aplankė 600 tūkstančių lankytojų). Tai Lietuvos dailės muziejų skatino nemažinti dėmesio muziejaus eksponatų rinkimui, jų moksliniam tyrinėjimui. Toliau buvo rengiamos archeologinės ekspedicijos, kurių metu surinkti eksponatai papildydavo muziejaus ekspozicijas. 

 • Pirmaisiais metais po muziejaus įkūrimo muziejaus rinkinys pasipildė Šventosios durpyne surastais neoloto laikotarpio stovyklų gintaro žaliava bei dirbiniais ir pirmo tūkstantmečio archeologiniais radiniais. Lietuvos dailės muziejus Kretingos, Šilutės bei Šilalės rajonuose esančiuose VIII-XIII a. kapinynuose ekspedicijas organizuodavo kiekvieną pavasarį.

 • Pirmaisiais Palangos gintaro muziejaus veiklos metais vertingų meno kūrinių, unikalių gintaro gabalų, inkliuzų Lietuvos dailės muziejus nemažai nupirko iš kolekcininkų, gintaro apdirbimo meistrų.

 • 1965 m. Palangos gintaro muziejui Tiškevičių rūmuose papildomai buvo perduotos dar dvi salės, iki to laiko priklausiusios Lietuvos dailės fondo kūrybos namams. Po to Palangos gintaro muziejaus ekspozicijų plotas išsiplėtė iki 750 kv. m.

 • Dailininkų kūrybos namus perkėlus į kitas patalpas, Tiškevičių rūmuose buvo padarytas kapitalinis remontas ir 1968 m. birželio 28 d. antrame rūmų aukšte atidaryta Lietuvių liaudies meno paroda, kurioje buvo pristatoma XIX-XX a. pradžios lietuvių liaudies dailė: įvairių regionų tautiniai rūbai, audiniai, keramika, taikomosios-dekoratyvinės dailės kūriniai, skulptūrėlės, kryžius, kryžių geležinės viršūnės, koplytėlės. Parodos planą parengė LDM mokslinės bendradarbės A. Mikėnaitė ir A. Stravinskienė.

 • 1967 m. muziejuje pradėjo dirbti mokslinė bendradarbė G. Butkevičienė, vėliau tapusi muziejaus vedėja. Po kurio laiko muziejuje papildomai pradėjo dirbti moksliniai bendradarbiai P. Mickūnienė, V. Litvaitienė, A. Tranyzas.

 • 1968 m. muziejaus žinion perduotas visas Palangos grafų Tiškevičių rūmų pastatas.

 • Kasmet daug dėmesio muziejuje buvo skiriama eksponatų kaupimui, jų apskaitai, aprašinėjimams,, topografinių kortelių pildymui, mokslinei inventorizacijai. Muziejus 1973 m. (po 10 jo veikimo metų) čia jau buvo 14800 eksponatų.

 • Nuo 1969 m. vasaros muziejaus pirmajame aukšte veikė išplėsta, moksliškai pertvarkyta gintaro ekspozicija.

 • 1970 m. rugpjūčio 13 d. muziejų aplankė milijoninis lankytojas - Sovietų sąjungos atstovybės Vašingtone antrasis sekretorius Edmundas Juškys. Jį pasveikino LDM direktorius Pranas Gudynas ir muziejaus vedėja G. Butkevičienė.

 • 1971 m. muziejuje pradėtos rengti gintaro apdirbimo meistrų (liaudies meistrų ir profesionalių dauilininkų) kūrybos parodos. 

 • 1973 m., muziejui pažymint veiklos 10 metų sukaktį, jame jau buvo pabuvoję 1727905 lankytojai. 

 • 1973 m. spalio 18-20 dienomis Palangos gintaro muziejuje įvyko mokslinė konferencija, skirta Gintaro ekspozicijos atidarymo dešimtmečiui. Konferencijoje pranešimus perskaitė: P. Gudynas (įžanginis pranešimas), R. Budrys („Gintaro ekspozicija ir jos vystymo perspektyvos“), V. Katinas („Morfologiniai ir geologiniai gintaro bruožai“), R. Rimantienė („Gintaro dirbiniai neolito laikotarpio archeologijoje“), A.Tautavičius („Gintaro radiniai I-XIII a. archeologijos paminkluose“), J. Lukšėnienė, J. Vaitkus („Archeologinio gintaro eksponatų konservavimas, panaudojant vakuminę kamerą“), A. Tranyzas („Gintaro muziejus - švietimo ir propagavimo centras“), F. Daukantas („Šiuolaikinės gintaro meninio apdirbimo tendencijos“).

Literatūra: 
1. 1963-1973 m. Lietuvos dailės muziejaus istorija (albumas). Palanga, 1973

Antano Tranyzo nuotraukos. Iliustracijos iš Palangos gintaro muziejaus archyvo

 

 
  © Lietuvos dailės muziejus. ISSN 1648-8849
  © Palangos botanikos parkas
  © Žemaičių kultūros draugijos informacijos centras
  Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras

 

Atnaujinta 2016.01.04