GINTARO APDIRBIMO MEISTRAI (profesionalūs menininkai, tautodailininkai), KURIŲ DARBŲ YRA LIETUVOS DAILĖS MUZIEJAUS GINTARO RINKINYJE
(Vardas, pavardė, gimimo metai)

Kaklo papuošalas
Dailininkas Jonas Urbonas

Kaklo papuošalas
Dailininkas Feliksas  Pakutinskas 

 • Leonas Alminas 1942
 • Regina Andriekutė 1933
 • Vytautas Andriuškevičius 1930
 • Elena Augaitytė 1928
 • M. Auželienė
 • V. Babravičius
 • Vaclovas Bagdanovič 1937
 • Jonas-Vaidevytis Bajoras 1932
 • P. Balčiūnas
 • Genovaitė Balčiūnienė 1927
 • Petras Balčius 1938
 • Mindaugas Baleika 1942
 • Jadvyga Baleikienė 1943
 • Ona Baliulevičienė
 • Juozas Baltrimas 1925
 • Rimantas Baltrušis 1946
 • M. Baltrušienė
 • Janina Baniulienė 1934
 • A. Banys
 • Lionė Baronienė 1935
 • J. Baltrūnas
 • Juozas Batavičius
 • Pranas-Vytautas Barusevičius 1935
 • Žilvinas Bautrėnas
 • Amanda Baužienė 1927
 • Antanas Baužys 1923
 • Vytautas Beliauskas 1930
 • Julijonas-Algimantas Bendikas 1938
 • Zita Beniušienė 1952
 • Edmundas Beniušis 1947
 • Povilas Bazaras
 • Beresnairė
 • Marija Bernotavičienė 1951
 • A. Blažys
 • Genovaitė Blažytė-Guntienė 1927-1984
 • Kazimieras-Vytautas Budraitis 1942
 • Antanas Bogužas 193
 • Danutė Bogužienė 1931
 • Jonas Brasiūnas 1927
 • Aleksandras Budrikas 1937
 • Elvyra Budrikienė 1948
 • Aloyzas Butkus 1944
 • Luana Burakienė 1939
 • Aldona Butvilienė 1931
 • Vilius Butvilas 1929
 • Bronius Butvilas 1928
 • Vincas Būta 1915
 • Čečelis
 • E. Čepelis
 • V. Čepelis
 • Marijona Čepulienė
 • Leonas Černiauskas 1938
 • Nikolajus Černych 1927
 • Stasys-Česlovas Čiuprinskas 1946
 • Juozas Čirikas 1934
 • Petras Čirikas 1927
 • Irena Damulevičienė
 • Palmyra Danilaitienė 1943
 • Irena Danielaitienė 1943
 • Klaudijus Danielaitis 1939
 • Zigmas Daugėla
 • Ona Daugelienė
 • Feliksas Daukantas 1915-1995
 • Stasys Dautaras 1942-2015
 • D. Diktonienė
 • Algimantas-Jonas Diktonas 1946
 • Genovaitė Dranseikienė 1942
 • Antanas Dubovikas 1915
 • Regina Dubovikienė 1921
 • Birutė Dumbrauskienė 1943
 • Justina Einikienė 1936
 • Valerijonas Einikis 1934
 • Milda Eitmonaitė 1931
 • Antanas Galdikas 1930
 • Vytautas Galdikas 1928
 • Bronius Garnelis
 • Povilas Gauba 1936
 • Petras Gervė 1929
 • Marija Giedrienė
 • Pranas Grėbliūnas
 • A. Greivienė
 • Janina Griciūnaitė
 • J. Gridziuška
 • Steponas Grigaitis 1933
 • Feliksas Grigas 1927
 • Jadvyga Grigienė 1928
 • A. Grigienė
 • Albertas Gudžiūnas 1929
 • Valdas Gusčius 1945
 • Aleksandras Gutauskas 1912
 • Apolonija Guigienė 1938
 • Marytė Gurevičienė
 • Genė Indilaitė
 • Stanislava Ivanauskienė
 • K. Jakimavičius
 • Eugenijus Jagučiauskas
 • O. Jakavičienė 1946
 • K. Jakimavičius
 • V. Janauskienė
 • V. Jankauskienė
 • B. Janušienė
 • Vytautas Jarutis 1936
 • Aldona Jasaitienė 1930
 • Marija Jatkauskienė 1926
 • Galina Jocienė 1936
 • Kæstutis Jocius 1932
 • M. Jokubauskaitė
 • Valerijonas Jokubauskas 1941
 • Algimantas-Antanas Jokubauskas
 • Milda Jokubauskienė 1950
 • Jadvyga Jonkienė
 • Martynas Jonaitis
 • Alfredas-Algirdas Jonušas 1940
 • Aldona Jonušienė 1938
 • Žymantė Jonuškaitė 1936
 • Irena Jotautienė 1951
 • A. Jurevičiū
 • Jonas Jurgaitis 1927
 • E. Kairienė
 • Julius Kaladė 1936
 • Janina Kaladienė 1942
 • Henrikas Kalinas 1945
 • Algirdas Kalužonis 1928
 • Jonas Kaminskas
 • Valentina Kariniauskienė 1938
 • Kariniauskaitė
 • Ona Katkienė 1936
 • Povilas Katkus 1930
 • Kavoliūnienė
 • Kazlauskienė
 • Z. Kekytė
 • Gediminas Kepalas 1926
 • Stepas Kinčius
 • G. Kymantienė
 • Ada Klovaitė 1924
 • Maksimas Konstantinovas
 • Sergiejus Konstantinovas 1946
 • Vladimiras Konstantinovas 1947
 • Viktoras Krasauskas
 • Vaclovas Kreivys 1938
 • Vincas Kreivys
 • Regina Krikštanavičienė 1928
 • E. Krikštanavičius
 • Bernardas Krisiūnas 1927
 • Adelė Krisiūnienė 1927
 • Vytautas Kryževičius 1944
 • Anastazija Kuliešienė 1925
 • Borisas Kulieša 1948
 • Aleksandras Kuliešius
 • Borisas Kuliešius 1909
 • A. Kudykinas
 • R. Kulvietienė
 • Vilhelmina Kurklietienė 1938
 • Adolfas Kuzmickas 1922
 • Stanislava Lapinskienė
 • V. Larinas
 • Albertas Lašakonis 1943
 • Laima Lašienė 1938
 • Angelė Lauciūtė 1938
 • Danielius Laurijonas 1951
 • Stepas Laužadis
 • M. Lenkšienė
 • Donatas Levickas
 • Jonas Liukaitis 1939
 • Klemensas Lizdenis 1929
 • Antanas Lukšas 1933
 • A. Mačiulienė
 • Antanas Mačiulis 1928
 • Benjaminas Mačiulis
 • Vida Malakauskienė 1942
 • Gražina Maldeikienė 1943
 • Vidmantas Maldeikis 1944
 • D. Mamonienė
 • Jurgis Martinauskas 1931-1993
 • Joana Martinkienė 1927
 • Vytautas Matulionis
 • Stasys Mendeika 1934
 • Aldona Mendeikienė-Norkienė 1929
 • Juzefa Mickevičienė
 • Regina Mickevičienė 1949
 • Vladas Mickevičius 1920
 • Boleslovas Mikalauskas
 • Birutė Mikulevičienė
 • Eugenijus Mikulevičius
 • E. Masiulienė
 • Bronislava Milaitienė 1936
 • Antanas Milkintas
 • Aldona Milkintienė
 • Olegas Mosij 1950
 • Julijonas Motuza 1938
 • Zofija Motuzienė 1938
 • Zita Mackevičienė-Narbutienė 1928
 • Antanas Navickas 1942
 • A. Navickienė
 • Genovaitė Vajegaitė-Narkevičienė
 • Benediktas Narvydas 1940
 • Povilas Norbutas 1927
 • Jurgis Padleckis 1913
 • Juozas Padrėža
 • Emilija Pakalniškienė
 • Feliksas Pakutinskas 1942
 • Irena Pakutinkienė 1937
 • Antanas Paulauskas 1918
 • Alfonsas Paulauskas
 • R. Pavilionis
 • E. Petrauskienė
 • Janina Povilaitienė 1935
 • Viktoras Povilaitis
 • Romualdas Povilaitis
 • Petniūnienė
 • Vytautas Petrauskas 1926
 • Janina Petrauskienė 1925
 • Stasys Petreikis 1927
 • Algirdas Petrusevičius 1937
 • Ona Poškutė 1936
 • Jonas Prapuolenis
 • Ala Prosianova
 • Marija Pudlauskienė 1928
 • Rudolfas Purinas
 • Antanas Podbereckas 1924
 • Zenonas Radvilas 1942
 • JonasRadvilas 1943
 • Irena Radvilienė 1950
 • Ona-Birutė Railienė
 • Juozapas Rakickas 1937
 • Aldona Rakickienė 1929
 • Eugenijus Rašytinis 1941
 • Judita Raugalienė
 • Bronislava Rinkevičienė 1921
 • A. Rimkevičienė
 • Laima Roslonienė
 • Albertas Rudinskas 1922
 • Aldona Rudinskienė 1927
 • Kostė Rudnickienė 1935
 • Valensas Rudnickas 1939
 • Eimutis Rukas 1936
 • Jonas Rūkas 1929
 • Vytautas Ruzgys
 • D. Savickienė
 • Kæstutis-Algimantas Sereikis
 • Ona Seriogina 1924
 • Vasilijus Serioginas 1937
 • Jurgis Serva 1937
 • Vera Sičiova 1934
 • Kazimieras Simanonis 1937
 • Petras Simonaitis 1945
 • Stasys Sinušas 1927
 • Sinušienė
 • Mečislovas Sirukevičius
 • Romanas Skeivys
 • Edvardas Skiporas 1913
 • Eufrozina Skirkienė 1929
 • Mečislovas Skučas 1929
 • Laima Stankevičienė 1945
 • Petras Stasiulis
 • Leonas Stonkus
 • Gilgardas Stokas
 • Danutė Stragienė 1941
 • Ieva Strikaitienė 1924
 • Juozas Strikaitis 1949
 • Birutė Stulgaitė 1952
 • Vijolė Stulginskienė 1937
 • Algimantas Susnys
 • Janina Šadeikienė
 • Bronė Šaltinienė 1934
 • Voldemaras Šapkauskas 1951
 • A. Šaukienė
 • R. Šaukštūn
 • Danutė Šidlauskienė 1933
 • Regina Šimkienė
 • Steponas Šinkauskas 1929
 • G. Šyvienė
 • Steponas Špogis 1936
 • Liucija Šulgaitė 1933
 • Horstas Taleikis
 • Edijus Talmantas
 • Regina Tamašiūnienė
 • Bronius Tamoliūnas 1944
 • Valdas Tarvydas 1935
 • Kostas Toleikis
 • Jonas Trainys
 • Pranas Ungeitis 1923
 • Adėlija Ungeitytė 1927
 • Henrikas Urbaitis
 • Jonas Urbonas 1942
 • Ona-Marytė Urbonienė 1946
 • Rimantas Urbonas
 • Kostas Urbonaitis
 • Emilija Ussisos
 • Vacė Kojalavičiūtė-Užpalienė
 • Vytautas Užpalis
 • Povilas Vaišvila 1931
 • Danutė Vaišvilienė 1941
 • T. Vaivadienė
 • Stasė Valaitienė
 • J. Valančiauskas
 • Valužis
 • Vytautas Varkala 1936
 • Genovaitė Varkalienė
 • Kristina Varkalienė 1938
 • Dionyzas Varkalis 1934
 • Erikas Varnas
 • Aldona Varnienė 1932
 • Jonas Vedlūga 1919
 • Aldona Vertulienė
 • Julius Vertulis
 • Marijonas Vinskas 1943
 • Sigitas Virpilaitis 1961
 • Viselga
 • Vilkaitis
 • Vosylienė
 • Vytautas Zaturskis
 • V. Zumbrickas
 • Aleksas Žala 1927
 • Stasė Žalienė 1927
 • Henrikas Žičius 1932
 • Kazys Žičkus 1941
 • M. Žilytė
 • Genovaitė Žilinskaitė
 • Nikolajus Žoludevas 1941
 • Albertas Žulkus 1933
 • Aleksandras Žuravliovas

Palangos gintaro muziejaus informacija 

 
  © Lietuvos dailės muziejus. ISSN 1648-8849
  © Palangos botanikos parkas
  © Žemaičių kultūros draugijos informacijos centras
  Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras

 

Atnaujinta 2016.05.18