DAILĖ

LIETUVOS GINTARO APDIRBIMO MEISTRAI

 • Regina Andriekutė

 • E. Augaitytė

 • Petras Balčius

 • Jonas Balčiūnas

 • D. Baravykienė

 • Žilvinas Bautrėnas

 • A. Budrytė

 • V. Dargužas

 • Feliksas Daukantas

 • Eduardas Daukantas

 • Indrė Diržienė

 • Milda Eitmontaitė

 • Saulius Grinius

 • Genovaitė Blažytė-Guntienė

 • Feliksas Jakubauskas

 • Alfredas Jonušas

 • Laima Kėrienė

 • Solveiga Krivitienė

 • Alfredas Krivitis

 • Jonas Liukaitis

 • Eimantas Ludavičius

 • Joana Martinkienė

 • Algis Matulionis

 

 

 
  © Lietuvos dailės muziejus. ISSN 1648-8849
  © Palangos botanikos parkas
  © Žemaičių kultūros draugijos informacijos centras
  Technologinę priežiūrą atlieka UNESCO katedra Informatika humanitarams VU Matematikos ir informatikos institute

 

Atnaujinta 2013.01.18