RETROSPEKTYVINĖ Skulptūrų EKSPOZICIJA
P
alanga, Vytauto g.

Ekspozicija suformuota iš Lietuvos dailės muziejuje sukauptos XX a. 7–9 deš. skulptūrų kolekcijos.
Danutės Mukienės nuotraukos, 2005 m. gegužės mėn.

Ekspozicijos informacinė lentelė Mindaugas Navakas. „Plaukikai“ Živilė Januškaitė. „Saulutė“ Ekspozicijos informacinė lentelė
Konstancija Stoškienė. „Motina“ Vaclovas Krutinis „Kelias“ Konstancija Stoškienė. „Motina maudo vaiką“ Petras Deltuva. „Rudenėlis“
M. K. Balodė. „Dosnumas“ Nojolė Gaigalaitė. „Motinystė“ Aloyzas Toleikis. „Susimąsčiusi mergaitė“ Aloyzas Toleikis. „Irutė“
Antanas Žukauskas. „Statybininkas“ Regimantas Midvikis. „Martynas Mažvydas“ Leonas Vytautas Strioga. „Vaikai“ Stasys Kuzma. „Jūrė“
Medene Davidova.
E. Smilgio portretas
Dalia Matulaitė. „Ėvė“ Dalia Matulaitė. „Ėvė“ Dalia Matulaitė. „Vyturys“

Skulptūros iš Lietuvos dailės muziejaus rinkinių

 

 

  ©  Lietuvos dailės muziejus. ISSN 1648-8849
  ©  Palangos botanikos parkas
  ©  Žemaičių kultūros draugijos informacijos centras
  Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras
 
 

Atnaujinta 2016.01.04