BIBLIOGRAFIJA

KNYGOS IR STRAIPSNIAI APIE GINTARO MUZIEJŲ PALANGOJE

 • Andriekutė R. Gintaro dirbinių apžvalginė paroda. - Vilnius, 1972. - 4 p., iliustruota, parodos katalogas.

 • Archeologiniai gintaro dirbiniai Zalsburgo žemėje / sudarė J. Urbonas, redaktorė A. Bataitytė. - Vilnius, 1981. - 1 l., sulankstytas į 8 p., iliustruota. - Parodos bukletas.

 • Augaitytė E. Gintaro dirbinių apžvalginė paroda. - Vilnius, 1971. - 1 l., sulankstytas į 4 p.

 • Balčius P. Gintaro ir metalo dirbinių paroda. - Vilnius, 1975. - 1 l., sulankstytas į 6 p., iliustruota.

 • Baltiškojo ornamento beieškant: parodos atmintinė / sudarytoja E. Griciuvienė. - Vilnius, 1991, - 72 p.: iliustruota. - Santr. angl., vok.

 • Baranauskas B. Palanga. Šimtmečių epizodai. - Rankraštis, 1983-1984.

 • Bielinienė J. Konferencija „Baltijos gintaras“: [apie bendrą Vilniaus dailės akademijos ir Lietuvos dailės muziejaus projektą] // 7 meno dienos, 2001, rugs. 21.

 • Bliujienė A. Senieji lietuvių papuošalai: parodos katalogas. - Vilnius, 1988. - 31 p., iliustruota. - Santr. rus., vok.

 • Budrys R. Gintaro muziejus Palangoje //Raudonoji vėliava, 1970 06 09.

 • Budrys S., Gudynas P., Pinkus S., Branginkime gintarą! // Literatūra ir menas, 1964, bal. 18.

 • Čiužauskas D. Įžūlių vagių grobis - Saulės akmuo: [apie vieno įspūdingiausio eksponato - vadinamojo Saulės akmens - vagystę iš Palangos gintaro muziejaus] // Respublika. - 2002, rugs. 10.

 • Daukantas F. Parodos katalogas / sudarė R. Budrys. - Vilnius, 1974. - 1 l., sulankstytas į 12 puslapių., iliustruota. F. Daukanto gintaro dirbinių parodos katalogas.

 • Daukantas F. Jubiliejinė paroda: Katalogas / sudarė F. Daukantas, įžanginis straipsnis R. Budrio. - Vilnius, 1975. - 16 p., iliustruota. - F. Daukanto gintaro dirbinių parodos katalogas.

 • Gintaras. L’Ambre / sudarė R. Budrys. - Vilnius: Vaga, 1973.

 • Gintaras. L’Ambre / sudarė R. Budrys. - Vilnius: Vaga, 1976. - 20 p., iliustruota, tekstas lygiagr. prancūzų kalba.

 • Gintaras. / sudarė R. Budrys. - Vilnius: Vaga, 1974. - 24 p., iliustruota, tekstas lygiagr. rusų, anglų, vokiečių kalbomis.

 • Gudynas P., Pinkus S. Palangos gintaro muziejus. - Vilnius, 1964.

 • Gudynas P., Pinkus S. Palangos gintaro muziejus. - Vilnius, 1974.

 • Jonušas A. Gintaro ir metalo dirbinių paroda / parengė R. Budrys. - Vilnius, 1977. - 1 l., sulankstytas į 6 p., iliustruota.

 • Jonušas A. Gintaro ir metalo dirbinių paroda / parengė ir įvadinį straipsnį parašė A. Tranyzas. - Vilnius, 1980. - 1 l., sulankstytas į 6 p., iliustruota.

 • Judynas P. Salėse - gintaro pasaka // Literatūra ir menas, 1970 09 09.

 • Kasperavičius J. Kultūros lobynai. - Vilnius: Mintis, 1965. - 1 l., sulankstytas į 8 p., iliustruota.

 • Kutrevičius A. Pirmieji gintaro kolekcijos vagys jau laisvėje: [apie atskleistą eksponatų vagystę 1990 metais iš Gintaro muziejaus Palangoje] // Respublika, 2002, rugs. 10.

 • Laiko ženklai: [dienraščio redakcijos samprotavimai apie muziejų eksponatų ir apskritai kultūros vertybių apsaugos būklę Lietuvoje, iš Gintaro muziejaus pavogus Saulės akmenį] // Lietuvos rytas, 2002, rugs. 20.

 • Macienė V. The Lithuanian Museum of Arts, Palanga Amber Museum [Tarptautinio simpoziumo medžiaga]. - Stralsundas, 2001.

 • Palanga - tiltas į jūrą / sudarė D. Mukienė, konsultantai D. Puodžius ir A. Tranyzas. - Vilnius, 1997. - 16 p., iliustruota.

 • Palangos gintaro muziejus: trumpas vadovas po ekspoziciją / parengė A. Tranyzas. - Vilnius, 1991. - 45 p.: iliustruota. - Santr. angl., vok.

 • Palangos gintaro muziejus: spalvotas lankstinys / Žemaičių kultūros draugijos redakcijos leidinys; red. D. Mukienė; tekstas D. Mukienės ir A. Tranyzo; į anglų k. vertė D. Kupčinskas, R. Uzdila; fotografai J. Baltiejus, A. Lukšėnas; dizainerė D. Rybakovienė. - Vilnius, 2000.

 • Pkutinskienė I., Pakutinskas F. Gintaro dirbinių apžvalginė paroda. - Vilnius, 1971 - 1 l., sulankstytas į 4 puslapius p., iliustruota.

 • Snitkuvienė A. Raudondvaris. Grafai Tiškevičiai ir jų palikimas. - Vilnius, 219 p. : iliustruota. - Santr. angl., vok., pranc. - Bibliogr.: p. 205-208.

 • Strikulienė O. Garsusis gintaras gulėjo kauniečio sandėliuke: [vadinamojo Saulės akmens - iš Gintaro muziejaus Palangoje pavogto eksponato - istorija] // Respublika, 2002, rugs. 11.

 • Stumbrys, J. Ten kur skaidrėja gintaras // Tarybinė Klaipėda, 1966, gegužės 22.

 • Tradition und Gegenwart Sammlung aus Litauen. Bernstein / sudarė R. Budrys. - Vilnius, 1983. - 1 l., iliustruota.

 • Tranyzas A. Palangos gintaro muziejuje pertvarkyka ekspozicija ir plečiama veiklos programa // Muziejininkystės biuletenis. - Vilnius, 1998, nr. 3, 5 p.

 • Unikalios vertybės // Mokslas ir Gyvenimas, 1969, Nr. I, p. 19.

 • Varkalis D. Gintaro dirbinių apžvalginė paroda. - Vilnius, 1971, 3 p., portretas, parodos katalogas.

 • Vertulienė A. Gintaro dirbinių apžvalginė paroda. - Vilnius, 1971, 4 p. iliustruota, parodos katalogas.

 • Zdramys A. Saulės akmuo parduotas televizijai: [apie iš Palangos gintaro muziejaus pavogto eksponato grąžinimą] // Respublika. - 2002, gruod. 7.

 • Ziabkus A. Saulės akmuo pradingo ir atsirado mįslingai: [apie iš Palangos gintaro muziejaus pavogto eksponato grąžinimą ir netikėta vaga pakrypusį vagystės tyrimą] // Lietuvos rytas. - 2002, gruod. 9.

 • Ziabkus A. Gintaro muziejuje - ir privačios dovanos: [apie kauniečio tautodailininko R.Baltrušio dovaną Palangos gintaro muziejui] // Lietuvos rytas. - 2001, liep. 2.

 • Žoludevas N. Gintaro ir metalo dirbinių paroda: Katalogas / sudarė V. Jucys, įžanginis straipsnis J. Skolevičienės. - Vilnius, 1976. - 1 l., sulankstytas į 6 p., iliustruota.

 • 1963-1973 m. Lietuvos dailės muziejaus istorija (albumas). Palanga, 1973.

 • Янтарные изделия / Gintaro dirbiniai. Maskva: Planeta, 1976.

Parengė LDM Skaitmeninių leidinių informacijos centras

 

 
  © Lietuvos dailės muziejus. ISSN 1648-8849
  © Palangos botanikos parkas
  © Žemaičių kultūros draugijos informacijos centras
  Technologinę priežiūrą atlieka UNESCO katedra Informatika humanitarams VU Matematikos ir informatikos institute

 

Atnaujinta 2013.01.17